GIỎ HÀNG  

Không có sản phẩm nào

Tổng Tiền : 0 vnd

Mua Hàng

Clicker TT

45,000 vnd

Thêm vào giỏ hàng

11200.0230

Thiết bị huấn luyện cho chó

Clicker chuyên dụng huấn luyện với nút bấm tác động tạo tiếng kêu đanh gọn, có tác dụng hỗ trợ huấn luyện chó như khen thưởng, huấn thị động tác, cảnh cáo v.v..